ش, ۰۷/۱۹/۱۳۹۹ - ۱۵:۰۴

عوامل کاهش مصرف آب در شیرالات

فروشگاه طباطبائی

یکی از اهداف مهم کارخانه های شیرالات علاوه بر کیفیت وزیبایی کم مصرف بودن ان است که ویژگی بسیار مهمی است که اکثر خریداران به ان بسیار توجه میکنند

ولی چطور میتوانیم شیرالاتی تهیه کنیم که علاوه بر کیفیت وکارتریج بالا کم مصرف هم باشند. ما در این مقاله به این موضوع میپردازیم.

عواملی مانند نوع کارتریج وابفشان در شیرالات بهداشتی کم مصرف از مهمترین عوامل تعیین کننده فشار آب هستند که معمولا در بین مصرف کنندگان اطلاعات صحیح ودقیقی در مورد تاثیر انها بر روی میزان فشار جریان اب وجود ندارد.

از نکات مهم خرید شیرالات کم مصرف عدم کاهش فشارآب است که این مساله با استفاده از ابفشان مناسب قابل حل است. پرلاتور با کیفیت در شیرالات کم مصرف که دارای کارتریج low flow باشد و با ترکیب مناسب اب وهوا ،فشار اب را حفظ میکند.

از دیگر عوامل کم مصرف بودن شیرالات با فشار خوب علاوه بر کارتریج مثلا ۲۵ ،پرلاتور یا سرشیر کاهنده مصرف اب نقش اصلی را در مصرف بهینه اب دارد .

  • پرلاتوریا سرشیر کاهنده مصرف آب

پرلاتور در شیرهای کم مصرف هوا را با اب مخلوط می کند وجریان اب را با فشاری مناسب از شیر اب خارج می کند.پرلاتورها مانند یک الک عمل کرده وجریان آب را به بخشهای کوچکتر تقسیم کرده وباعث ورود هوا به میان ان میگردد وبا ثابت نگه داشتن حجم جریان خروجی آب فشار آب را حفظ میکنند.  که این مکانیزم باعث جریان آب با فشار یکسان می شود . در حقیقت با نصب پرلاتورشیرالاتی کم مصرف ولی بافشاراب خوب خواهیم داشت.

  • کارتریج مناسب

چگونه کاتریج مناسب برای کاهش مصرف اب را انتخاب کنیم.

بهترین ومتداولترین کارتریج ها در ایران ۴۰ میلیمتری با دبی ۲۲ لیتر وکارتریج ۳۵ میلیمتری با دبی ۲۰ لیتر دردقیقه هستند ولی به طور کلی قطر کارتریج تنها عامل کم مصرف بودن ان نیست زیرا که کارتریج های ۲۵ میلیمتری که روی ان حرف HF معادل high flow نوشته شده است میتوانند دبی بیشتری از کارتریج های ۴۰ داشته باشند.

شیرالات کرومات با داشتن تمام این ویژگی ها یکی از بهترین برندهای شیرالات ایرانی است که باتنوع وکیفیت عالی مناسب منازل لوکس شماست.

شیرالات کرومات را میتوانید از فروشگاه طبا سرام به صورت حضوری وانلاین خریداری کنید.