چ, ۰۵/۰۸/۱۳۹۹ - ۱۵:۰۷

شیرالات هوشمند

فروشگاه طباطبائی

از ان جا که اب حیاتی ترین ماده ای است که بر روی کره زمین وجود دارد دانشمندان نیز علم ودانش خود را به کار گرفته اند وسیله هایی را برای کنترل و بهبود مصرف اب بسازند از جمله شیر الات هوشمند.

  • شیرالات هوشمند چیست؟

این شیرالات دارای سنسور های الکتورنیکی بوده و بر اساس حسگر ها عمل میکنند و با داشتن چشم های الکترونیکی حضور شخص یا اشیا ر ا تشخیص میدهند  و تا وقتی که حضور را تشخصی میدهند اجاره خروج آب را میدهند و به محض عدم حضور جریان آب به صورت اتوماتیک قطع میشود .