توالت فرنگی تانیا

توالت فرنگی تانیا

‎ریال۲۳٬۳۳۰٬۰۰۰

توالت فرنگی تانیا
اکس ۲۵ سانت طول ۶۶ وعرض۳۶
سیستم تخلیه توربوجت ۳ شوت زمان تخلیه :۴ ثانیه
لاب ضد لک وجرم و نانو میزان مصرف اب :۶ لیتر