شیر توالت گرافB02

شیرتوالت گرافB02

‎ریال۹٬۰۰۰٬۰۰۰

شیر توالت گراف
کاتریج کروکس اتریش رنگ زیتونی
دارای ۵ سال گارانتی آبکاری ۲۰میکرون
کاتریج ۴۰