فرنگی مرواریدمدل سانتا

فرنگی سانتا مروارید

‎ریال۵۳٬۹۲۰٬۰۰۰
‎ریال۴۵٬۸۳۲٬۰۰۰

اکس ۲۵ سانت نانو
سیستم تخلیه ابشاری خروجی۱۰
لاب ضد لک وجرم و نانو میزان مصرف اب :۶ لیتر